Responsables i compromesos amb el medi ambient, perseguim pràctiques de gestió que siguin beneficioses pel nostre entorn. Així mateix, garantim un ús responsable dels recursos naturals.

sostenibilitat
+ Compromesos

El nostre servei de restauració, contribueix al respecte medi-ambiental a  través d'accions orientades a l'abastament responsable, operar de manera eficient, minimitzar el desaprofitament d'aliments i reduir els envasos. 

- Adquirint productes de granges properes, amb la finalitat de fomentar el comerç de proximitat.

- Planificant de forma ajustada el consum, evitant el malbaratament alimentari i si es produeix, lliurar els excedents a Entitats Socials.

- Substituint tots els plàstics d’un sol ús (canyetes, vaixella, gots...) per material compostable o reutilitzable. El promig de volum de gots retornats anualment (fins abans de la pandèmia), era de 180.000 unitats.

Image alt text
+ Reciclatge

- En els nostres esdeveniments facilitem contenidors diferenciats segons les fraccions a recollir i ubicats arreu del recinte. Gràcies a aquest protocol s’ha aconseguit reciclar més del 50% de tots els residus generats al Palau Sant Jordi en els darrers anys.

- Per avaluar el percentatge de recollida selectiva, seguim una metodologia de control i comptatge mitjançant el número d’aixecades dels contenidors municipals i la seva densitat. Gràcies a això podem establir objectius i indicadors de seguiment per continuar treballant.

- En els darrers anys hem treballat en un procediment intern que facilita la reparació / reutilització de materials sense ús, per tal de prevenir la generació de residus. Els elements re-aprofitables es cedeixen a Entitats Socials.

energy
+ Estalvi energètic

- Realitzem auditories energètiques periòdiques per tal de seguir tenint línies de treball en l’optimització de consums, amb accions concretes com la substitució massiva de lluminàries per LED o el canvi d’equips climàtics per nous més eficients, reduint quasi un 50% el consum en els últims 10 anys.

- Disposem d’un sistema de control central per encendre o apagar la il·luminació dels diferents sectors del nostre recinte, ajustant així el consum energètic a l’ús real de les nostres instal·lacions.

- Fem ús de l’aigua freàtica no potable pel reg de les zones enjardinades, estalviant una mitjana de 5.000 m3 d’aigua potable de xarxa.

canyeta
+ Respectuosos

A l'Anella Olímpica formem part de la iniciativa “Millor sense canyeta” que pretén reduir les canyetes de plàstic d’un sol ús a la restauració. L’objectiu és conscienciar sobre la poca utilitat d’aquest element i promoure el canvi d’estratègies en l’àmbit social.

 

Les canyetes de plàstic representen un de cada 10 dels residus més trobats a les platges i dins dels animals marins, Són utilitzades només durant uns minuts però es queden a la natura durant més de 500 anys.

bsm090610_006
+ Qualitat

Les instal·lacions de l'Anella Olímpica disposen de la certificació de qualitat ISO 14001 de gestió mediambiental. Aquesta norma internacional permet a les empreses demostrar el seu compromís amb la protecció del medi ambient a través de la gestió dels riscos mediambientals associats a la seva activitat.

gots_1
Re-utilitzem +

Al Palau Sant Jordi utilitzem un sistema de gots re-utilitzables fabricats en polipropilè. Aquest material fa que puguin ser utilitzats fins a 100 cops. Una vegada arriben a la fi de la seva vida útil, els gots són triturats per processos mecànics i poteriorment, fosos. Un cop passat aquest procés, el polipropilè passa per unes màquines que el transformen en un fil que es talla en petites fraccions, obtenint així el granulat necessari per poder ser utilitzats en la fabricació d’altres elements.

Pots utilitzar el teu got Palau Sant Jordi durant la teva estada al recinte, tornar-lo quan s’acabi l’espectacle o endur-te’l a casa.

Si el tornes, el durem a rentar en un procés que inclou el pre-rentat, neteja professional a altes temperatures, assecat i finalment tornarà al Palau Sant Jordi.

Des de 2016, hem re-utilitzat un total de 961.184 gots. Tu ens ajudes a fer-ho possible! Gràcies